La Clau

La Clau és una associació sense ànim de lucre que aglutina diferents entitats del Baix Montseny. És un espai social i cultural, un punt de trobada, que té la ferma voluntat de promoure la reflexió crítica i acció ciutadana, l 'oci alternatiu i la cultura. El projecte gira envers una xarxa articulada d' organitzacions i col•lectius amb inquietuds socials, polítiques i/o culturals, moviments socials que ja existeixen al Baix Montseny.